Účinná rekuperácia tepla

Rekuperácia je spätné získavanie tepla. Privádzaný vonkajší čerstvý vzduch prechádza cez rekuperačný výmenník zvnútra vzduchotechnickej jednotky, do ktorej z druhej strany vstupuje teplý odpadový vzduch z objektu. Obe vzdušniny sú od seba dokonale oddelené sústavou kanálikov, aby nedochádzalo k spätnému prieniku pachov z odvádzaného do privádzaného vzduchu. Rekuperačné výmenníky dosahujú vysokú účinnosť odovzdania tepla, bežne okolo 90 %.

Výhody rekuperácie tepla

Rekuperácia tepla pre rodinné domy vám prinesie veľa výhod, ktoré oceníte pri bežnom užívaní svojho nového alebo zrekonštruovaného domu. Okrem prísunu čerstvého vzduchu, zabráni veľkým tepelným stratám pri bežnom vetraní oknami, a tým pádom šetrí náklady na vykurovanie. Systémy ATREA odsajú z kúpeľní, WC a kuchyne odpadový teplý vzduch, vlhkosť a pachy von z objektu.

Úsporné a zdravé vetranie s rekuperáciou tepla. Systémy ATREA zaisťujú riadené vetranie s rekuperáciou tepla. Rekuperácia vzduchu sa postará o to, aby bol do bytových miestností privádzaný čerstvý vzduch.

Systému zameraný na rodinné domy a byty zaisťuje trvalý prívod čerstvého filtrovaného vzduchu do jednotlivých obytných priestorov. Celý koncept je zostavený najmä s ohľadom na jednoduchú montáž, ľahké ovládanie a údržbu a na minimálne investičné náklady. Systém je vhodný najmä pre užívateľov, ktorí chcú docieliť vysokú účinnosť rekuperácie pri nízkej spotrebe, a to všetko so základnými možnosťami ovládania.